Tìm hiểu chi tiết về răng giả

0

Hình dáng, độ lớn nhỏ của răng giả như răng thật, trồng rồi không có cảm giác khác, sau khi lắp có thể khôi phục chức năng nhai của răng đã mất.

I. RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH LÀ GÌ?

Răng giả cố định là chỉ là trồng lại một hay vài chiếc răng đã bị mất trong hàm răng tự nhiên để khôi phục lại ngoại hình và chức năng của hàm răng. Nó như người ta bắc cầu cố định qua sông vậy.

1. Các phần của răng giả cố định:

Răng giả cố định do ba phần tạo ra. Đó là thể vị trí cố định, thế bắc cầu và thể liên tiếp nhau.

–    Phần vi trí cố định: Là bộ phận cố định ở trên răng cũ, giống như hai trụ của nhịp cầu, nối liền và cố định với răng giả, làm cho nhịp cầu được ổn định, không làm cho răng giả bị rung động rơi xa được.

–    Phần cầu: Tức là chiếc răng nhân tạo (răng giả), là phần phục hồi lại ngoại hình và chức năng của chiếc răng đã mất. Nó cần phải có độ mỹ quan và chịu được lực nhất định và nối liền với phần cố định.

–    Phần liên tiếp: Là chỉ phần liên tiếp nối liền giữa răng giả và thể cố định có tác dụng hợp nhất hai thành một.

2. Răng giả cố định có những đặc điểm sau:

–    Sau khi đã lắp không thể tự lấy ra được.

–    Hình dáng, độ lớn nhỏ như răng thật, trồng rồi không có cảm giác khác.

–    Sau khi lắp có thể khôi phục chức năng nhai của răng đã mất.

–    Không ảnh hưởng tới việc phát âm.

Những điều cần biết về răng giả

II. RĂNG GIẢ TOÀN BỘ VÀ RĂNG KHÔNG CỐ ĐỊNH

1. Răng giả toàn bộ

Do toàn bộ răng thật bị mất nên phải trồng giả lại hoàn toàn. Nó do hai bộ phận hợp thành là răng giả và đế (hàm giả). Người ta lợi dụng lực hút dính sản sinh ra do đế và niêm mạc cùng với riềm bên rất kín và áp lực tự nhiên của hàm đê làm cho hàm giả cố định chặt vào hàm trên và dưới, từ đó tạo ra tác dụng phục hồi chức năng và hình thái của răng và khuôn mặt.

2. Răng không cố định

Là loại răng có thể tự tháo ra lắp vào được. Đây là loại răng giả được lắp không cố định ở các vị trí khuyết răng thật cả ở hai hàm trên và dưới, cùng tồn tại với răng thật, dùng răng thật và niêm mạc làm chỗ dựa, dùng phần cố định và phần để liên kết lại để răng giả phục hồi lại chức năng và hình thái của răng khuyết. Loại răng này được tạo ra bởi bốn phần là: Răng giả, đế đỡ, phần cố định và phần liên kết.

–    Răng giả: Là răng làm ra bằng các chất liệu khác nhau, dùng thay thế răng thật đã bị mất để phục hồi lại chức năng và ngoại hình của răng (như nhai, phát âm…)

–    Đế đỡ: Là phần trực tiếp tiếp xúc và bao trùm lên xương lòng máng và niêm mạc, tác dụng chủ yếu để lắp răng nhân tạo vào hàng răng và có thể truyền và phân tán lực khi răng cắn, nhai.

–    Phần cố định: Là phần lắp vào phía trên răng thật, ví dụ như các vòng móc được làm bằng kim loại hay chất phi kim loại. Chủ yếu có tác dụng ổn định, đỡ và cố định răng giả.

–    Phần liên kết: Là phần liên kết lại của răng giả.

Bốn phần này cấu thành nên loại răng giả không cố  định.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng