Đang xem

Ai có thể dùng thuốc hạ đường dạng sulphonylurea ?

Đối với bệnh nhân tiểu đường dạng không phụ thuộc insuline, nếu hàm lượng đường trong máu khi bụng đói >11,2 mmol/l (200 mg%), thời gian mắc bệnh chưa đến 5 năm, chưa từng chữa trị bằng insuline  là đối…